Het Aanbod

Om u zo goed mogelijk te helpen bij uw problemen, heeft Schakel meerdere behandelmogelijkheden. Partnerrelatietherapie, gezinstherapie, individuele (systeem)therapie, coaching en diagnostiek. In overleg met u wordt bepaald welke behandelvorm het beste aansluit bij uw hulpvraag en de realiteit. Indien nodig is er mogelijkheid voor behandelafspraken in de thuissituatie.

  

U kunt bij Schakel terecht voor allerlei klachten en problemen.  U kunt  onder meer denken  aan:

* partnerrelatieproblemen: zoals communicatieproblemen, ervaren afstand, gemis
   van intimiteit, terugkerende ruzies, huiselijk geweld en agressie.

* gezinsproblemen: zoals problemen met kinderen, ouders, familieleden, opvoeding  
  en rond echtscheiding

* twijfels over uw relatie, problemen rond partnerkeuze

* problemen in contact met naasten, vrienden of opleiding, hechtingsproblematiek

* traumagerelateerde klachten, PTSS, moeite bepaalde ervaringen te verwerken

* werkgerelateerde klachten: zoals burnoutklachten, problemen in de werksituatie

* stemmingsklachten: zoals dysthyme klachten, depressie, onverwerkte rouw,
  eenzaamheid en zingevingsvragen.

* angst- paniek- en piekerklachten

* problemen rond zelfwaardering, zelfbeeld, identiteit en autonomie

 
Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Informeer gerust naar alle mogelijkheden.
Lang niet iedereen weet welke hulp er precies nodig is.
De therapeut verkent graag met u, hoe ze u het beste kan helpen.